Ofiţer de stare civilă:
TARANU IOANA, referent asistent
Compartiment stare civilă
numit prin 78/2019
 
Monitorul oficial local - publicaţii de căsătorie