Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BABUSCA CONSTANTIN consilier Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
2 BALEA RODICA consilier Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
3 BEZIS MARIANA consilier Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
4 BURADA STERIANA referent Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
5 RACHELEANU CRISTINA consilier Compartiment registru agricol da
6 TARANU IOANA referent Compartiment stare civilă da
7 ŢOPA ION secretar general secretar general da
8 TOPA SAFTICA consilier Compartiment compartiment asistență socială si autoritate tutelară da