Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 BABUSCA CONSTANTIN consilier superior Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
2 BALEA RODICA consilier superior Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
3 BEZIS MARIANA consilier superior Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
4 BURADA STERIANA referent superior Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite da
5 RACHELEANU CRISTINA consilier superior Compartiment registru agricol da
6 TARANU IOANA referent asistent Compartiment stare civilă da
7 ŢOPA ION secretar general secretar general da
8 TOPA SAFTICA consilier superior Compartiment compartiment asistență socială si autoritate tutelară da