Declaraţii de avere şi interese

 

Angajaţi

Nr. Nume Prenume Funcţie Declaraţii Observaţii

>>> declaraţii aleşi locali
Responsabil cu înregistrarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi interese:
TARANU IOANA, referent asistent
Compartiment stare civilă
numit prin 78/2019