Strategia de dezvoltare

 
Strategia Intergrata de Dezvoltare Durabilă a Comunei Văcăreni 2021-2027
 
   Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea prin prioritizare a investiţiilor, pentru a obţine un impact simţitor şi o valoare adaugată maximă prin îndeplinirea obiectivelor pe care le propune comunităţii locale. Este important ca acest document să fie sustenabil și să deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor private dar și intereselor personale ale locuitorilor comunei. Strategia de dezvoltare locală a comunei Vacareni este parte integrată a strategiei județului Tulcea, inclus în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud - Est), parte integranta a Programului Național de Dezvoltare al României. Este important ca aceste entități să fie precizate deoarece orice accesare ulterioară de fonduri Europene a comunei Văcăreni depinde de alocările ce s-au făcut pentru România vizând Regiunea Sud-Est, regiune din care comuna noastră face parte.