>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA VĂCĂRENI
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Compartimentul asistenti personali
ce(0,32)
 
Compartimentul compartiment asistență socială si autoritate tutelară
pe(1,0)
 
Compartimentul economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite
pe(4,0)
 
Compartimentul compartiment deservire
pe(0,4)
 
           
         
             
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul achiziții publice
pe(0,1)
             
           
         
             
           
Compartimentul stare civilă
pe(1,0)
 
Compartimentul implementare proiecte europene
ce(0,5)
             
                            
             
                       
Compartimentul asistenta medicala comunitara
pe(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilier personal al primarului
ce(0,1)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 51/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 6)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 0, vacante 38)
 
TOTAL  posturi:  54 (ocupate 10, vacante 44)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI VĂCĂRENI
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 51/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     STOICA STEFAN    
2 viceprimar                     MANOLACHI GICA    
Secretar general
3       secretar general   S         ŢOPA ION  
Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite
4       consilier I superior S BABUSCA CONSTANTIN 5  
5       consilier I superior S BALEA RODICA 5  
6       consilier I superior S BEZIS MARIANA 5  
7       referent III superior M BURADA STERIANA 5  
8       consilier I superior S vacant    
Compartiment achiziții publice
Compartiment implementare proiecte europene
Compartiment asistenta medicala comunitara
Compartiment consilier personal al primarului
Compartiment compartiment deservire
Compartiment compartiment asistență socială si autoritate tutelară
9       consilier I superior S TOPA SAFTICA 5  
Compartiment registru agricol
10       consilier I superior S RACHELEANU CRISTINA 4  
Compartiment stare civilă
11       referent III asistent M TARANU IOANA 3  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 9
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 8
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 0
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 11
STOICA STEFAN
primar

      LS