• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Publicaţii de căsătorii curente    Publicaţii de căsătorii arhivate
 

Căsătorii care urmează să aibă loc la primăria comunei Văcăreni:

 
Nicio căsătorie în pregătire
 
 
Ofiţer de stare civilă:
TARANU IOANA, referent asistent
Compartiment stare civilă
numit prin Dispoziţia primarului Nr.78/2019