Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Văcăreni care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 0 5720 0 372 1450
5 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 5616 0 372 1450
6 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 5491 0 372 1450
7 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5241 0 372 1450
8 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 3 4264 0 372 1450


STOICA STEFAN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 29-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 30-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 02-03-2020   utilizator: 85